РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ НА ВТОРИЯ ТУР ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 01.11.2015 Г.


ЕТРОПОЛЕ: бр.изб. 9690, доп. 5, гласув. 6182, нед.бюл. 119, действ.бюл. 6063; от тях гласували за: МК ЕТР. 3098,   БСП 2965, 
СЕКЦИЯ 22: бр.изб. 22, доп. -,   гласув. 22, нед.бюл. 1, действ.бюл. 21;
от тях гласували за:   МК ЕТР. 9, БСП 12, 


РИБАРИЦА:  бр.изб. 186, доп. -,   гласув. 147, нед.бюл. 1, действ.бюл. 146;
от тях гласували за: МК ЕТР. 104, БСП 42
ЯМНА – ЗЛАТИЧОРА: бр.изб. 89, доп. -,   гласув. 71, нед.бюл. 5, действ.бюл. 66;
от тях гласували за: МК ЕТР. 35, БСП 31, 
ЯМНА:  бр.изб. 90, доп. -,   гласув. 80, нед.бюл. 3, действ.бюл. 77;       
от тях гласували за:   МК ЕТР. 45,       БСП 32, 
БОЙКОВЕЦ: бр.изб. 82, доп. -,   гласув. 64, нед.бюл. 5, действ.бюл. 59;
от тях гласували за: МК ЕТР. 33, БСП 26, 
ОСЕЛНА: бр.изб. 14, доп. -,   гласув. 14, нед.бюл. 0, действ.бюл.14;
от тях гласували за: МК ЕТР. 11, БСП 3, 
БРУСЕН: бр.изб. 194, доп. -,   гласув. 137, нед.бюл. 4, действ.бюл. 133;
от тях гласували за: МК ЕТР. 86, БСП 47, 
ЛОПЯН: бр.изб. 336, доп. -,  гласув. 277, нед.бюл. 24, действ.бюл. 253;
от тях гласували за:   МК ЕТР. 125,    БСП 128, 
ЛЪГА: бр.изб. 170, доп. -,   гласув. 116, нед.бюл. 9, действ.бюл. 107;
от тях гласували за: МК ЕТР. 65, БСП 42
МАЛКИ ИСКЪР: бр.изб. 245, доп. -,   гласув. 183 , нед.бюл. 3 , действ.бюл. 180 ;
от тях гласували за: МК ЕТР. 147, БСП 33   


ОБЩО: бр.изб. 11118, доп. 5, гласув. 7293, нед.бюл. 174, действ.бюл. 7119;
от тях гласували за: МК ЕТР. 3758 – 52.79 % БСП 3361 – 47.21 %