Как бихте показали с една снимка работата на специалиста, който подкрепя хора с увреждания и/или техните семейства?


Всеки участник има право на участие с ЕДНА снимка, която се изпраща на
photocompetition@easpd.eu
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
От 29 октомври 2015 г. до 27 март 2016 г., 12.00 централно европейско време.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: информация на ww.easpd.eu.
ЗА ВЪПРОСИ И ИНФОРМАЦИЯ: sofia@naso.bg, www.naso.bg.


НАГРАДИ:
-двудневно пътуване до Брюксел за двама души /включително пътни разходи и настаняване/ и свободен вход за събитията, посветени на 20-та годишнина на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/;
-участие във фото-изложба в Брюксел;
-участие в специално издание на EASPD, посветено на 20-та годишнина на EASPD;
-участие в арт-семинар в мрежата на EASPD.