Училища засаждат дървета по повод на феноменално световно събитие!


Основно училище "Христо Ботев" в с. Лопян организира специално залесително мероприятие по повод на Деня за мир на ООН. Ние ще засадим дървета заедно с други училища по целия свят. Първите дървета ще бъдат засадени в Океания. Следвайки слънцето нови дървета ще бъдат засадени в Азия, Европа и Африка. Накрая тази верига от дървета ще достигне Америка. Всичко това в един ден!
Това събитие е огромен успех всяка година. Миналата година над 5000 училища в 132 държави засадиха 600 000 дървета при тази инициатива. Тази година ще бъде дори по-успешна.
Залесяването е важно за нас. Първо, то ни напомня за важността на природата и опазването на околната среда. Второ, ние сме избрали Световния ден за мир за това събитие, тъй като то символизира мира и непрекъснатостта на живота. С нашата работа ние допринасяме за достигането от Обединените нации на Целите за развитие на хилядолетието. Затова бихме желали да поканим медиите да ни помогнат да повишим съзнанието за важността на това, което правим днес.
Това мероприятие е организирано от Програмата “Учим за гората“ /LEAF/ и ENO-Околна среда онлайн, глобално виртуално училище за екологично съзнание и устойчиво развитие. Училищата по целия свят учат едни и същи екологични предмети и споделят своите учебни резултати в своята местна общност и по целия свят в мрежата. 
Текст: Даниела Петрова


Етрополската секция на botevgrad.com откликва на  мероприятието с качването на това писмо, което получихме по електронната поща.
Надяваме се да бъдем поканени за отразяване на самото засаждане на дърветата.