15-годишният бургаски ученик Стефан Иванов завоюва златен медал от Международна олимпиада по астрономия, която се проведе между 15 и 23 октомври тази година в град Казан, Русия. Стефан е ученик в IX клас на Природоматематическата гимназия "Акад. Никола Обрешков" - Бургас и астрономията е неговата страст. На състезанието отлично се представи целият български отбор, който се завръща с още два сребърни и един бронзов медал. През 2014 г. Стефан Иванов получава квота за Международната олимпиада по астрономия в Киргизстан, където завоюва бронзов медал в младша възрастова група. В Русия той печели златото при старшата възраст, а български ученик стана абсолютен победител в такова състезание за първи път. Той споделя, че е било доста трудно. Задачите са били по-сложни от обичайното. Като цяло никой не се е справил с тях. Грешките на участниците били на едни и същи места, съответно крайните им точки доста близки. Олимпиадата се провежда в три тура - теоретичен, практически и наблюдателен. На теоретичния тур се решават задачи от различни дялове на астрономията, които изискват задълбочени познания и креативност, като някои от тях имат по 5 - 6 правилни решения. На практическия тур се обработват данни, получени от професионални астрономи - измервания по изображения, спектри на звезди и други. Участниците трябва да изобразят резултатите нагледно (таблично или графично), като извадят изводи от това. На наблюдателния кръг се проверява умението на учениците да се ориентират по небето, а също и способността им да работят с телескопи. Измерват се координати на обекти, гледат се интересни звезди и мъглявини, работи се по карти на небето. Стефан вече гледа към следващата си цел - Международната олимпиада по астрофизика в Индия и Международната олимпиада по астрономия в Пловдив, които ще се проведат догодина.