На заседание на Областната комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, читалищна дейност и медии бяха обсъдени отличията, които областният управител връчва в края на всяка година. Наградите ще бъдат в шест категории. С отличия ще бъдат удостоени дейци н сферата на професионалния и аматьорския спорт, културата, медиите и вероизповеданието, като в последната категория ще бъдат номинирани един свещеник и духовник от висшия клир. Тази година ще бъде присъдена награда за активна читалищна дейност. Друга новост е, че ще бъде отличена община, а не конкретен кмет на годината.


Комисията ще обсъди предложенията за номинации на 30 ноември, съобщава пресцентърът на Областната администрация. Оттам съобщават още, че Областната комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, читалищна дейност и медии е обсъдила и приела културният календар на Софийска област за следващата година.


По препоръка на Министерството на културата, експертите, работили по него, както и членовете на комисията, взеха решение в Календара, да не бъдат включени честванията на националните и религиозни празници по места, а да намерят място само празниците с местно и регионално значение и честванията на кръглите годишнини от различни събития. Именно този списък от мероприятия ще бъде предложен на Министерството на културата за изготвяне на Националния културен календар за 2016 г. Най-значимите събития от всяка община на Софийска област пък ще бъдат включени и в презентация, която ще бъде представена от Областна администрация.