Неотдавна кметът на Ботевград Георги Георгиев заяви пред ОбС, че има намерение да предложи сградата на Младежкия дом за втори корпус на Международното висше бизнес училище. Ръководството на МВБУ е разгледало вътрешното разположение на помещенията, но е преценило, че те не са подходящи за обучение на студенти. Това означава, че вариантът сградата на Младежкия дом да стане втори корпус на висшето училище отпада.

Кметът Георгиев е предложил и друга идея във връзка с разширяване базата на учебното заведение – да бъде построена нова сграда. Ръководството на МВБУ обаче не се съгласило и на този вариант. Причината е, че не е целесъобразно да се строи нова сграда в Ботевград при условие, че 100% от преподавателите и 80% от студентите са от столицата.    

На този етап все още не е ясно какво ще бъде предприето за разширяване базата на висшето училище. Факт е, че с всяка измината година броят на желаещите да се обучават в него нараства с над 30 на сто. МВБУ обаче не може да увеличи приема заради недостатъчния сграден фонд. Другият наболял проблем на учебното заведение е, че не разполага с общежитие. Предишният общински съвет гласува средства за тази цел, но решението все още не е изпълнено.