Днес служители на Бюро по труда – Ботевград презентираха пред студенти в Международното висше бизнес училище възможностите да си търсят работа чрез бюрото, за стаж и обучение по актуалните програми за младежка заетост, целите на общоевропейската мрежа за търсене на работа EURES и как да се информират за свободните работни места на територията на общините Ботевград, Правец и Етрополе.
На срещата бе предоставена възможност на студентите да поставят своите въпроси. Някои от присъстващите  споделиха, че работят и продължават образованието си с подкрепата на своите работодатели.
Следващата информационна среща със студентите във висшето училище е насрочена за 2 декември. Тя ще се проведе в център „Работа” на Дирекция „Бюро по труда. По време на срещата студентите ще бъдат информирани за информационните услуги, които дирекцията предоставя на своите клиенти.
Информационните дни се организират на базата на споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Агенцията по заетостта и МВБУ.