Десет работодатели участват в традиционната инициатива  „Трудовата борса”, която се провежда в момента в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград. Това са:  „БК Горна Баня”  „Борднетце – България“ ЕООД , „Валбес”,  „Граммер”, „Гриппа”,  "Интегрейтид Микро-електроникс България" ЕООД, „Менпауър България”, „Сенсата”, „Сименс”, „Чипита”. Техните представители бяха дошли в Бюрото по труда преди началото на инициативата.  


Интересът от страна на търсещи работа също е голям. На опашката пред приемната чакаха хора от различни възрастови групи. Повечето от тях бяха запознати предварително със свободните работни места, обявени от работодателите. Информация за актуалните вакантни позиции е окачена на табла в самата зала, в която се провежда трудовата борса.


Инициативата бе открита от Владимир Атанасов -  директора на Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград. Той благодари на работодателите, които са се отзовали на  поканата за участие и изрази своята удовлетвореност,  че от тяхна страна има сериозен интерес към наемане на работна сила. 


Владимир Атанасов уведоми работодателите, че се очаква през тази есен да бъдат отворени схеми по европейски програми, по които ще се финансират проекти за обучения на работна ръка. 


Директорът на Бюрото по труда пожела успех както на работодателите, така и на лицата, търсещи работа. „Целта на трудовата борса е да осъществи директен контакт между двете страни”, подчерта той.