Вчера - 7 декември, в София се проведе 12-ият пореден форум „Работодател на годината”. По традиция на него освен награждаване на най-успешните работодатели, осигурили работни места и наели на работа безработни лица, Агенцията по заетостта отчита постигнатите резултати през годината от нейните териториални структури.

За първи път Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград е обявена за първенец в страната. Тя бе отличена  с почетна грамота и плакет. Миналата година дирекцията бе класирана на второ място. Досега има няколко втори и трети места.
Наградата е резултат от упорития и постоянен труд на служителите на дирекцията през настоящата година. Те са удовлетворени, че Агенцията по заетостта оцени техните усилия.

През 2015-та година работодатели са обявили чрез дирекцията 1856 работни места, от които: на първичния пазар – 1579 места; по мерки за заетост – 44 места; по програми – 233 места, от които 134 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За същия период чрез дирекцията са устроени на работа 2115 лица, от които: на първичен пазар – 1727 лица; по мерки за заетост – 43 лица; по програми – 345 лица, от които 244 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
По единствената засега активна схема от новия програмен период на оперативната програма, схема „Младежка заетост”, на този етап са подадени 39 заявки за 200 работни места, а вече са устроени 43 лица по 20 действащи договори за заетост.
В дирекцията са проведени 93 ателиета за търсене на работа с 562 лица, от които 469 младежи. Тези ателиета са нова форма за подпомагане на регистрирани безработни лица да придобият определени познания за успешно представяне пред работодателите, когато кандидатстват за работа.
През тази година в дирекцията са проведени и 96 групови мероприятия за професионално ориентиране с включени 1349 безработни лица.

Както споменахме по-горе, на церемонията бяха отличени работодатели в шест категории. Завод „Граммер” зае трето място в категория „Работодател, наел на работа най–много безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда”. Фирмата произвежда текстилни компоненти за автомобилната промишленост. Наела е на работа 104 безработни лица.