Местни дърводобивни фирми излязоха на организиран протест днес. В 10 часа техни представители започнаха да се събират на ПИК-а. Те пристигаха с камионите, с които превозват добитата дървесина, носеха плакати и българския трикольор. Протестът бе охраняван от няколко полицаи от местното районно управление.


„Протестираме срещу високата цена на дървесината, която ни налагат. Миналата есен беше 50 лева, а в момента е 70 лева. Крайният потребител недоволства срещу високата цена, а това рефлектира върху нас”, обясни един от протестиращите. Той уточни, че протестът не е насочен към изискването да се монтират  GPS и камери за постоянно видеонаблюдение в транспортните средства на дърводобивните фирми. „Нямаме нищо против тази мярка срещу незаконния дърводобив, но да ни бъдат закупени с държавни средства, така както си купуват джипове за по 200 000 лева”, добави протестиращият.


Представителите на дърводобивните фирми бяха приети днес от директора на Горско стопанство – Ботевград – Иван Степанов, пред когото представиха своите искания, а те са:


Нормализиране на цените за добив и продажба на дървесина - по това време на миналата година за добив до временен склад на широколистните дърва се плащаше средно 27.00 лв./пл.куб.м, а ни се продаваха по 63 лв./пл.куб.м. В момента цената е 70 лв./пл.куб.м при същите цени за добив. Цените за добив на дървесина да бъдат съобразени с конкретните условия в гората – вид на сечта, наклон на терена, наличие на пътна мрежа, извозване на разстояние и др. При определяне на тези цени да се има на предвид, че работниците в гората трябва да имат трудов договор, да се плащат осигуровки, да са оборудвани с лични предпазни средства и много други;


Да се извършва ремонт и поддръжка на съществуващите и строителство на нови пътища в гората – за последните две години от ДГС-Ботевград не е даден нито един лев за пътища. За първа тръжна сесия за 2016 г., за добив на 13 379 пл.куб.м и 5 255 пл.куб.м. на сечища, са предвидени 6 500 лв.;


Да има диалог и чуваемост между държавните и частните структури, работещи в гората – когато се подготвяха промените в нормативната уредба за горите, представители на нашите браншови организации бяха поканени да участват в дискусиите, но за съжаление тяхното мнение не бе чуто.    участваха и представители на нашите браншови организации. За съжаление, в тези дискусии, нашето мнение не беше чуто;


Да има равнопоставеност в договорите за добив и продажба на дървесина – в момента в договорите за добив задълженията на ДГС са 6, а задълженията  на фирмите - изпълнители са 28;


За урегулиране на отношенията между ДГС и общините – за да извозим дървесината от временните складове до републиканската пътна мрежа, трябва да преминем през т.н. „махленски” пътища или през населените места. Тези пътища в повечето случай са неподдържани и в много лошо състояние. Освен това кметовете не ни разрешават да минаваме по тях. Настояваме в договорите за добив  да бъде посочено по какъв начин да се транспортира дървесината от временните складове до републиканската пътна мрежа;


За реални дългосрочни договори, за да имаме някаква сигурност и да можем да инвестираме в съвременна техника;


За достъп на дърводобивните фирми до европейски средства – не може за почистване на пасища да се дават стотици хиляди левове без да имаш едно животно, а ние да не можем да ползваме средства за закупуване на техника.