Общинският съвет ще заседава извънредно във вторник – 22 декември, от 17 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. В дневния ред на заседанието са включени няколко докладни, внесени от кмета Иван Гавалюгов. В първата той предлага на местния парламент да даде съгласие за използване на информация за знакови културно-исторически обекти на територията на Община Ботевград от Областната администрация на Софийска област. Това се налага с цел подготовка на проект с работно наименование Дигитализация на културно-историческото наследство на Софийска област, с който областната управа ще кандидатства по първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 год.”.


Следват докладни за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в общ размер на 4 500 лева за подпомагане на жители на Община Ботевград. 2000 лева от сумата са предназначени за Васил Петков, който е болен от левкемия и се нуждае от спешна трансплантация на костен мозък. Сума в размер на 2000 лева да бъде отпусната и на Соня Велкова, която също страда от злокачествено заболяване – карцинома епифарингис, и се налага да бъде оперирана в чужбина. 


Еднократна помощ в размер на 500 лева да предостави на Цветана Йорданова, която сама се грижи за двете си внучета – Лъчезар на 11 год. и Илиян на 10 год., останали без родители.


Общината желае да се включи със средства в размер на 1000 лева в благотворителната инициатива на Ротари клуб за закупуване на подходящи пейки за пациентите на доболничната помощ. За целта е внесена докладна в Общинския съвет за гласуване на сумата.  


Всички средства ще бъдат отпуснати от собствени приходи на община Ботевград, се посочва в докладните.