До 16.07.2008 г. бюрата по труда в цялата страна набират кандидати за сезонна заетост в областта на селското стопанство по сключената междуправителствена спогодба между Кралство Испания и Република България.
Окончателният подбор на кандидатите за работа в Испания ще се извърши в края на юли или началото на август от смесена българо-испанска комисия с участието на представители на работодатели.

Според получената в Агенцията по заетостта заявка от Асоциацията на производителите на грозде и селскостопанска продукция от Ла Манча се търсят 1239 работници за бране на грозде в провинция Кастиля Ла Манча.
Кандидатите трябва да имат опит в областта на селското стопанство, да са на възраст от 20 до 45 години, в добро здраве и желание за работа в екип.

Те ще постъпят на работа в периода 10 - 17 септември 2008 г. на пълен работен ден, с едномесечен договор. Ще получават брутна заплата 44.50 евро на ден с удръжки – 2.68 евро на ден за социална осигуровка и 2% ДОД месечно. Настаняването – 4 евро на ден, храната и транспортът от френско-испанската граница до България на стойност 100 евро са за сметка на работника.

Кандидатите за работа в Испания трябва да представят следните документи в бюрата по труда:
-молба за допускане до интервю;
-автобиография с изчерпателна информация за професионален опит в областта на растениевъдството и овощарството и посочване на степента на евентуални разговорни умения по испански или друг език;
-саморъчно написана и подписана от кандидата декларация, че не страда от сърдечно-съдови заболявания и болести на опорно-двигателния апарат;
-копие на първа страница на международния паспорт, като валидността на паспорта не трябва да изтича преди 01.11.2008 г.;
-копие на страницата/ите от паспорта с положени предишни испански работни визи;
-ако лицето е работило в Кралство Испания и има издаден Единен номер на чужденец (NIE), да запише номера си на определеното място в молбата-образец.