В следващите месеци общината ще предприеме сериозни мерки срещу неправилното паркиране в Ботевград. В тази връзка ще бъдат направени и съответните промени в Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград. 


За да се справи с паркирането на всевъзможни места, общината ще прибегне до практиките в големите градове. Една от тях е поставяне на скоби на неправилно паркираните автомобили.