В община Ботевград са регистрирани почти 20 000 моторни превозни средства при население от близо 35 000 жители, а само в Ботевград – около 22 000. Болшинството от тези автомобили са в града. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов в началото на онлайн дискусията, във фокуса на която бе темата за неправилното паркиране и предприетите ефективни действия по контрол за спазване на нормативните разпоредби за предстой и паркиране в населените места. 


“Община Ботевград няма намерение да налага някаква директива на стриктно спазване на нормативните разпоредби и санкциониране просто защото законът предвижда “не спазваш – биваш санкциониран“, а идеята ми е хората да го правят по убеждение“, подчерта той. 


В експозето си Иван Гавалюгов подчерта още, че Общината не си поставя за цел, чрез подобен род действия и санкции, да генерира приходи в общинския бюджет, които да се използват за нуждите на администрацията. За да няма спекулации по темата, гражданите ще имат думата по отношение на това в какво да бъдат вложени приходите от глоби, поясни той.


Кметът пое ангажимент Община Ботевград да съдейства с труд на всеки, който има нужда от помощ, за да освободи място за автомобила си в двора на своя имот. “Всеки един случай ще разглеждаме индивидуално, като редът ще бъде обявен предварително“, уточни Иван Гавалюгов. 


По темата за еднопосочност на някои улици, градоначалникът обърна внимание, че това ще зависи от хората, живеещите на тeзи улици. “Ако те паркират на уличното платно масово, с което затрудняват двупосочното придвижване, ще решим казуса с превръщането на улицата в еднопосочна. Има различни варианти, по които можем да регулираме този процес“, посочи той.   


“Убеден съм, че ако хората възприемат, разберат и се замислят - да направим необходимото усилие да вкараме автомобилите си в дворовете и в гаражите си, да направим необходимата реорганизация за това в нашите имоти, нещата ще се получат по естествен начин“, каза още кметът Гавалюгов.  


Какви мнения, въпроси и предложения постъпиха по време на онлайн дискусията – чуйте от аудиозаписа към текста!