Ще има промяна в местата на разполагане на контейнерите за отпадъци, съобщиха от общината. За да са удобни на сметосъбиращата фирма, някои от съдовете за битови отпадъци са поставени близо до кръстовища или на места, отдалечени от жилищните блокове и кооперации. Така разположени, те пречат на видимостта на водачите и създават предпоставки за ПТП-та. Това налага контейнерите да бъдат поставени на подходящи места, така че да са удобни на хората и да не създават опасности на пътя. Там, където е необходимо, ще бъдат изградени площадки за контейнерите. Съдовете за смет, който са в лошо физическо състояние, ще бъдат подменени с нови, съобщиха още от общината.