Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов е изпратил писмо до всички политически партии и коалиции, участвали в изборите за местни органи на властта през м.октомври 2015г., като им напомня за спазване на чл.186 ал.3 от Изборния кодекс за премахване на всички агитационни материали, поставени по време на предизборната кампания.
Ако в срок от пет дни от получаване на писмото това изискване не бъде спазено, общинската администрация ще пристъпи към налагане на глоба от 1000 до 5000 лв. на лицата, които представляват партиите, коалициите и инициативните комитети.