Както вече писахме преди дни, Дирекция "Бюро по труда" гр.Ботевград организира във филиал Етрополе Ателие за търсене на работа:
На 10.02.2015 г. от 14:00 часа в сградата на филиала в Етрополе ще се разисква по темата "Автобиография - документи за кандидатстване"
На 11.02.2015 г. от 14:00 часа в Кметството на с.М.Искър темата е "Работодатели - изисквания и очаквания”
На 17.02.2015 г. от 14:00 часа в сградата на филиала в Етрополе ще се търси отговор на въпроса "Как да се подготвя и представя добре на интервю за работа”.