Държавата ще похарчи близо 2 милиона лева европейски пари за изработване на механизъм, чрез който да контролира мерките за интеграция на ромите у нас. Това стана ясно по време на представянето на проекта, финансиран от Европейския социален фонд. Той е стартирал през 2015-та година и ще продължи до края на тази година. Основната цел на реализиращия се вече проект е да бъде създаден механизъм, по който институциите да събират информация, да контролират дейностите и да отчитат конкретни резултати, свързани с ромската интеграция. Към момента няма обективни данни какво се случва с ромите, поради липсата на такъв механизъм, обясни Георги Стойчев, представител на консорциума, който ще направи преглед на законодателството и добрите практики за ромска интеграция. „Да може след една година директно да се рапортува - какво става с ромските деца, каква част от тях ходят на училище, каква не ходят, какво се е променило през последните години, какво става със заетостта сред ромите, какво става с техния здравен статус, със ситуацията по отношение на дискриминацията и върховенството на закона", заяви Стойчев, цитиран от Дарик. Бъдещият механизъм ще позволи идентифицирането на малцинствени групи, които живеят при сходни социални условия, независимо дали хората се определят като роми или като друг етнос. Около 13 хиляди лева ще бъдат похарчени за реклама и информационни дейности по проекта, а над 56 хиляди лева ще струва прегледът на законодателството, свързано с ромската интеграция.