Задължителни застраховки между 3-5 евро на година за селските жилища и 15-20 евро за градските обсъжда работната група по въвеждането на Национална катастрофична програма. Тя се ръководи от зам.-министъра на финансите Любомир Дацов и шефа на парламентарната комисия за борба с бедствията Венелин Узунов.

"Законопроектът за задължителните имотни застраховки трябва да е готов през първото тримесечие на 2008 г. Целта ни е продажбата на полиците да започне на 1 януари 2009 г.", обясни пред "Сега" Узунов. Според него цифрите биха станали реалност само ако застраховката бъде задължителна, обхване 80% от жилищата у нас и покрива рисковете "земетресение" и "наводнение".
Цената на полицата ще зависи най-вече от това кои рискове ще покрива тя. Част от компаниите в Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) са против в задължителната застраховка да се включват бедствия като наводнение и пожари. Според Виолета Даракова, член на УС на АБЗ, имуществените застраховки трябва да си останат на доброволен принцип и да покриват само риска "земетресение". "Как ще бъде накаран гражданин с апартамент на 8-ия етаж в София да се застрахова срещу наводнение?", попита Даракова. Според нея дори застраховките да станат задължителни, гражданите няма да ги плащат. "В момента всеки, който желае, може да застрахова имуществото си, има и полици по 20 лв. на година", каза Даракова. Според Узунов обаче по-голямата част от застрахователите подкрепят идеята за задължителна застраховка.
Идеята за катастрофичен пул бе лансирана от премиера Станишев след големите наводнения през 2005 г., когато се оказа, че повечето от пострадалите имоти не са застраховани. Щетите тогава възлязоха на над 1 млрд. лева. Станишев каза, че ще се проучва опитът на Румъния и Турция. Впоследствие обаче работата по изграждане на пула се забатачи, а министърът по бедствията и авариите Емел Етем заяви, че държавата не може да плаща обезщетения освен в случаите, когато бедствието е причинено от небрежност на компетентни органи - например къща бъде съборена от приливна вълна на изпуснат по нареждане язовир.