Информационна среща на тема „Възможностите  за финансиране и кандидатстване по Европейски структурни и инвестиционни фондове за България за периода 2014-2020 г” се състоя днес в Ботевград по инициатива на областния управител Росица Иванова. Целта на форума е бизнесът в региона да получи информация и конкретни практически съвети как да кандидатства и какви са възможностите за финансиране на проекти по новия програмен период до 2020 година.


Срещата в Ботевград е четвъртата от поредицата срещи, организирани от областния управител на Софийска област. В нея участваха представители на фирмите  „Елаците”,  „Лекс груп”, „Етропал”, „Накмаш”, „Орхание мийт”, „Васмит”, „Теда ММ”, „Начев”.
Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов поздрави участниците в срещата. „За нас като община е изключително важно на наша територия да се развиват различни бизнес начинания. Апелирам да продължавате да използвате всяка една възможност и да разширявате и модернизирате производството, което извършвате. Това е  важно за вас като предприемачи и инвеститори. Важно е и за община Ботевград на наша територия да се внедряват все повече модерни технологии, за работниците и служителите да се предоставят по-добри условия на труд.” – заяви Иван Гавалюгов.


Елза Григорова, програмен директор Европейски програми и проекти представи конкретните възможности пред бизнеса през новия програмен период. Тя посочи, че за първи път малките и микропредприятия вече ще имат достъп до европейски средства.
С особен интерес се очаква отварянето на  приоритетна ос „Безопасни условия на труд” , за която са предвидени 80 милиона лева. Проектите по нея предвиждат мерки за обезопасняване на трудовата среда, обезшумяване, закупуване на лични предпазни средства, купуване на нови машини, изграждане на кътове за отдих в предприятията и т.н.
Общо за новата Оперативна програма Развите на човешките ресурси са предвидени 506 милиона лева.


За представителите на големия бизнес Елза Григорова препоръча програмата  „Балкани Средиземно море”, за която се кандидатства директно в Брюксел. Проектите са за иновации, обмяна на опит, конкурентноспособност  и т.н. като грантовете са от 500 000 до 1 милион евро. Кандидатите обаче трябва да имат партньор от някоя от балканските страни.


По време на днешния форум бе направена демонстрация как да се попълва онлайн заявление за кандидатстване по европрограми.
От тази година се очаква и опроствяване на отчитането на фактури.
Представителите на местния бизнес изразиха мнението си, че заради усложнени и тромави процедури в Бюрата по труда те често се отказват да кандидатстват по европрограми.