За началото на март е насрочено първото съдебно заседание по делото между община Ботевград и фирма „Травъл Медиа Груп”, която осигури декорите, костюмите и озвучителната техника за историческата възстановка „Последните дни на Цар Иван Шишман”.  Общината ще бъде представлявана от адв. Георги Донков. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на вчерашното заседание на ОбС, когато на дневен ред бе обсъждането на докладната за създаване на комисия, която да провери наличието на доставените костюми, декори и озвучителна техника, да ги остойности във финансово изражение, както и да направи предложение за сключване на извънсъдебно споразумение между страните по казуса. В състава на комисията ще бъдат включени и компетентни служители на общината. 


Община Ботевград има претенции за пълно неизпълнение на договора. Ответната страна „Травъл Медиа Груп” е завела насрещен иск за това, че е изпълнила своите ангажименти, но не е получила пълния размер на сумата по договора, а само 30% от нея, като авансово плащане, или 43 092 лева.  Ако се стигне до извънсъдебно споразумение, дължимата сума ще бъдат изплатена от собствени приходи на общината. Причината е, че управляващият орган на ОП „Регионално развитие, 2007-2013 год.” е наложил финансова корекция в размер на 100% от стойността на договора, по който е финансиран проектът на общината в сферата на туризма. Това обясни още кметът на общината.  


„През декември миналата година назначих комисия от общински служители, която да провери наличието на съответните костюми и декори, къде се намират, както и да провери дали са доставени съгласно спецификацията към договора. Комисията е констатирала, че една немалка част от тях е налична и че се намират в читалище „Христо Ботев”, с което фирмата има приемо-предавателен протокол. Нарушен е договорът в частта за доставката, но пък е факт, че такава възстановка се е състояла, дори има издадени дискове”, разясни Иван Гавалюгов.


Съветникът Цветан Цолов заяви, че подкрепя докладната за сформиране на комисия и направи предложение в нея да влязат съветниците Стефка Граматикова от ГДБОП, Филип Филипов от ГЕРБ, Коцо Коцев от БСП и Силвия Христова от ОББО.


Последва изказване на Йорданка Лалчева, а след нея думата поиска Георги Георгиев. И двамата бяха на мнение, че възникналият спор между общината и „Травъл Медиа Груп” трябва да се реши в съда, а не от комисия. Опитът на Георгиев да излезе от положение и да даде някакво смислено обяснение по темата се оказа безуспешен. Изказването му бе противоречиво, несвързано и лишено от всякаква логика. То гласеше следното:  „С тази фирма ние сме сключили договор, по представената от нея оферта, че ще направи точно тези неща, че ще ги представи на Боженишки Урвич и че ще ги предаде с приемо-предавателен протокол, със сертификат за произход, с гаранция за качество. Аз, като кмет по това време, не съм упълномощавал никого да ги приема. И нещо друго, във връзка с постановката общината е сключила договор с друга фирма, мисля, че беше за 36 000 лева, която си е направила хахо-хихи, коне, царици, царе и т.н.”.


По думи на Георгиев, част от използваните за възстановката костюми са били на Младежкия театър и на ботевградското читалище. 


Иван Гавалюгов поиска от Георгиев да уточни за коя фирма всъщност става дума в изказването му - за "Травъл Медиа Груп" или за "Студио Златен век", с която общината също има договор, но за изготвяне на сценарий и режисура на възстановката. Отговор така и не последва.


Тогава Гавалюгов посочи, че съвсем друго твърди доскорошната дясна ръка на Георгиев, която е била негова опора – патерица,  почетният гражданин на Ботевград Маргарита Кирова. Настоящият кмет попита своя предшественик дали въобще е разговарял с нея по отношение на изпълнението на договора. Вместо отговор Г. Георгиев се упъти към изхода на залата под претекст, че кметът е нанесъл тежка обида на Кирова, наричайки я "патерица". Като под команда след него се втурнаха останалите съветници от ОББО. Някой от присъстващите в залата се провикна: "Защо тръгвате всички, да не сте стадо?".


По предложение на кмета Иван Гавалюгов думата бе дадена на управителя на фирма "Травъл Медиа Груп” Владимир Танев. В този момент, съветникът Николай Велков, готвейки се да напусне залата, се обърна към Танев с думите: „Кой ще те слуша бе, смешник.”.  Владимир Танев не обърна внимание на вербалната изцепка.  От трибуната на Общински съвет – Ботевград той заяви: „Бившият кмет на Ботевград е в дълбок конфликт на интереси вече повече от година и половина. Не предполагах, че той ще има дързостта и наглостта сега да говори. Той, точно в този миг, в тази ситуация, в тази драма за нашата фирма, няма морално право да говори. Този човек, заради измама спрямо нашата фирма, задължи Ботевград със 143 600 лева. Това е наложената пълна финансова корекция от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”. Държа да знаете, че Ботевград е единственият български град, единствената българска община със 100-процентова корекция заради измама от страна на ръководството на общината. Този документ го има сегашният кмет на Ботевград. По наш сигнал Агенция „Държавна финансова инспекция” направи проверка и установи същото – измама от страна на община Ботевград заради куп нарушения в процедурата, включително и в норми на Закона за обществените поръчки беше наложена административна санкция на длъжностни лица от община Ботевград.”.


Владимир Танев информира присъстващите съветници, че по разпореждане на Прокуратурата служители на Областната дирекция на полицията са извършили проверка на място и са констатирали пълно изпълнение на договора от страна на фирмата. „Около тази история има много любопитни детайли. Предстои разглеждането им от Окръжна прокуратура. Един от тях е, че кметът на Ботевград си е позволил склоняване към лъжесвидетелство”, каза в заключение управителят на „Травъл Медиа Груп”. Той съобщи още, че лично е предложил фирмата и общината да сключат извънсъдебно споразумение. „По този начин фирмата доброволно се отказва от около 60-70 000 лева, дължими по договор, наказателни лихви, неустойки и т.н”, обясни Танев и допълни, че думите на Георгиев, че за възстановката са ползвани костюми от Младежкия театър и читалището в Ботевград, са пълна лъжа.


Както Ви информирахме вчера, до сформиране на комисия не се стигна, тъй като председателят на ОбС прекрати заседанието поради липса на кворум.