Както сме информирали, в социалната програма на общината за тази година са заложени 30 000 лв. за подпомагане на граждани с тежки здравословно и житейски проблеми. В общинската администрация почти ежедневно постъпват заявления за отпускане на финансова помощ за лечение на възникнали тежки здравословни проблеми, за животоспасяващи операции,  за подпомагане на деца, останали без родители, и други констатирани обстоятелства.
С оглед на прецизното разглеждане на постъпилите заявления и коректното разпределение на средствата за инцидентно възникнали нужди на граждани, общинското ръководство предлага да бъде създадена петчленна комисия от трима служители на общинската администрация и двама общински съветници. На редовното заседание, насрочено за днес, Общинският съвет ще определи кои съветници да влязат в комисията.