ТД на НАП –София област и община Ботевград   организират работна среща с данъкоплатци, счетоводители, земеделски стопани и представители на местните медии от Община Ботевград за запознаване с важните промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2016 г. и с особеностите при деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски.
Присъстващите ще имат възможност да поставят своите въпроси пред представителите на приходната администрация.

Работната среща ще се проведе на 15 март 2016 г. от 11,00 часа в зала 14 – фоайе на Община Ботевград.