ТД на НАП София – офис София област и Община Ботевград организират работна среща с данъкоплатци, счетоводители, земеделски стопани и други заинтересовани лица за запознаване с важните промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2017 г. и с особеностите при деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски.


Присъстващите ще имат възможност да поставят своите въпроси към представителите на приходната администрация.


Работната среща ще се проведе на 27 февруари 2017 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Ботевград.