ТД на НАП София област и община Ботевград организират работна среща с данъкоплатци, счетоводители, земеделски стопани и други заинтересовани лица за запознаване с важните промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2018 г. и с новите промени при деклариране и плащане на данъци и ползване на отстъпки.
Присъстващите ще имат възможност да поставят своите въпроси към представителите на приходната администрация.


Работната среща ще се проведе на 20 февруари 2018 г. от 10,30 часа в заседателната зала на общинската администрация.