Както писахме по-рано днес, дружество "ВиК Бебреш" е подало заявление в КЕВР за утвърждаване на цена за услугата пречистване на отпадни води, както следва:
-цена за услугата пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители: 0,50лв./куб.м
- цена за услугата пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители: степен на замърсяване 1 – 0,65 лв./куб.м.
Цената за услугата „пречистване на отпадни води” е заложена в предпроектните и проектните предложения за изграждане на пречиствателната станция за отпадни води в Ботевград. Ние не сме измислили нищо ново. Процедурата е следната: Ние пускаме заложената в проекта цена за одобрение – около 0.60 лв./куб.м. Какво ще одобри Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, не може да кажем. Има срокове, разбира се, но те обикновено не се спазват. След като КЕВР одобри, ще обявим на гражданите, че ще събираме такса за пречистване на отпадни води, и след един месец ще започнем да събираме. Това обясни пред наше репортер Цветозар Гаврилов – управител на „ВиК Бебреш” ЕООД. Той каза, че не знае дали комисията ще утвърди така предложената цена на услугата. 
„Възможно е КЕВР да излезе с решение за по-ниска цена, както в повечето случаи. Пречистването на отпадни води е една от най-скъпите услуги в цялата структура на ВиК системата. Причината е, че то се осъществява по енергоемка технология. Изградената пречиствателна станция за отпадни води в Ботевград се води една от най-добрите, поне така я рекламират. С всички колеги, с които съм разговарял в България, твърдят, че минималната цена за пречистване на отпадни води е от порядъка на 0.80 лв./куб.м.”, каза още Гаврилов и допълни: „Докато стигнем до момента, в който ще събираме такса за пречистване на отпадни води, трябва да свършим още доста работа. Във Врачеш, например, има проблем със заустването, който датира от 2005 год. За отстраняването му са необходими около десетина дни. Просто изчакваме по-хубаво време, за да си свършим работата там. Има и едно слабо място около Техникума, където са извадени голяма част от тръбите, около 20 метра тръби ги няма. В рамките на десетина дни ще ги възстановим.  Едва тогава отпадните води на Врачеш ще отидат в пречиствателната станция за отпадни води.”.
Управителят на ВиК бе категоричен: „Няма да се събира такса за пречистване на отпадни води в населените места, където мръсният канал не е заустен в централната канализация. Има такива случаи в селата, малко са, но ги има. Който има някакви съмнения къде се зауства неговата тръба, ще подаде сигнал към нас. Всеки случай ще бъде проверен.”.