„МЕЧТА ЗА СВОБОДА”


Елаците-Мед АД и Геотехмин ООД обявяват регионален конкурс за рисунка, съчинение (есе)  и стихотворение за ученици от 1 до 8 клас в седем училища от гр. Етрополе, гр. Златица, гр. Копривщица, с. Мирково, с. Челопеч и с. Чавдар. „МЕЧТА ЗА СВОБОДА” е темата на конкурса, който е  част от програмата за корпоративна социална отговорност на двете дружества „Култура и национална идентичност”.


Цел на конкурса


Целта на конкурса е да стимулира учениците да се замислят над темата „свобода” и още от ранна възраст да започнат да осъзнават, че мечтата да бъдат свободни може да даде много сила в личен план, но и да помогне за съхраняване на националната гордост и българското самосъзнание в съвременната среда. Чрез конкурса се подпомагат усилията на училищата и родителите да възпитат у подрастващите силни личности, които имат смелост да мечтаят, да отстояват и ценят своята лична свобода и тази на родината си.


Период на провеждане


Конкурсът ще се проведе от 16 март до 15 април 2016 г. сред ученици от 1 до 8 клас в седемте училища-партньори в населени места, в които компаниите развиват дейност:
СОУ „Христо Ясенов“ и ОУ „Христо Ботев“ в гр. Етрополе, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в гр. Златица,  СОУ „Любен Каравелов“ в гр. Копривщица, ОУ „Георги Бенковски“ в с. Мирково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Чавдар и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Челопеч.


Учениците ще се състезават в три възрастови групи – 1-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас. Участниците от всяка възрастова група могат да изберат по една категория, с която да се явят в конкурса - рисунка, съчинение (есе)  или стихотворение.


Творбите трябва да се предадат на учителите, ангажирани с организацията за провеждането на конкурса във всяко едно училище.


Жури


Конкурсните работи ще бъдат разгледани от компетентно и независимо жури.


Официално събитие за връчване на наградите


През май класираните на първо, второ и трето място във всяко училище ще бъдат наградени с грамоти и материални награди.