СТАРТИРА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА 2019/2020 учебна година:
„МАГИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО. РУДОДОБИВЪТ – ПОЗНАНИЕ И БЪДЕЩЕ“ 


За пета поредна година Елаците-Мед АД и Геотехмин ООД организират регионални ученически конкурси в общините, в които дружествата развиват дейност. По различни теми и в различни категории се състезават участници от училищата-партньори на тези инициативи.
Тази година темата на конкурса е: „МАГИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО. РУДОДОБИВЪТ – ПОЗНАНИЕ И БЪДЕЩЕ“.  Той е част от корпоративната социална отговорност на дружествата и инициативите, посветени на две значими годишнини - 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на дружеството към Група ГЕОТЕХМИН.
Участие в конкурса могат да вземат всички ученици от 5-ти до 12-ти клас от училищата: ОУ „Георги Бенковски“, с. Мирково, СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев“, гр. Етрополе, Професионална гимназия  "Тодор Пеев", гр. Етрополе, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица, Професионална гимназия „Златица“, гр. Златица, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч, Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Пирдоп, СУ "Саво Савов",  гр. Пирдоп, ПГТХТ "Никола Димов", гр. Пирдоп, СУ ” Любен Каравелов”, гр. Копривщица.


В тази връзка ГЕОХЕМИН и Елаците-Мед започват поредица от срещи с учениците от 5-ти до 12-ти клас в общините, в които дружествата развиват дейност.
Първата беше днес, 30 септември, от 12:00 часа на обяд  в ПГ „Тодор Пеев” – Етрополе с д-р Живко Илиев от Минно-геоложкия университет. Придружаваха го представители на дружествата-организатори на конкурса Стефани Параскова и Моника Мишева. 
Директорката на гимназията Десислава Найденова представи гостите, напомни темата и целта на предстоящата лекция.
В предложената с презентация лекция „Магията на рудодобива” д-р Илиев запозна присъстващите с основните понятия „геология” и „геоложки процеси”, „геология и основна среда”, „полезни изкопаеми” – видове и начините на добиването им.
Запозна ги с историята на рудодобива в света и в България, както и със световните и български рудници в днешно време.
Начини на преработка на добитата руда и приложението на металите в живота на хората. Особено внимание беше обърнато и на рекултивацията на минните басейни след извличане на природните богатства.
След лекцията учениците получиха от Стефани Параскова подробни указания по повод на предстоящия конкурс, чийто краен срок за представяне на творбите е 5 ноември 2019 година.
На участниците бяха раздадени нагледни материали по разработваната тема.
Следващия понеделник, на 7 октомври, лекции се предвиждат в другите Етрополски училища: СУ „Христо Ясенов” и ОУ „Христо Ботев”.