Скелети и вътрешности от големи животни- вероятно крави, са изхвърлени  на 10-тина метра край пътя  Ботевград- Литаково. По останките личи, че са изхвърлени буквално преди часове.
Това е поредният сигнал за  нерегламентирано изхвърляне на животински вътрешности край Ботевград. Предишните места бяха на площадката на  бившия „Чавдар” и  в района на бившето  ТКЗС. Явно  собствениците на нелегалната кланница сега са избрали ново сметище.
Изхвърлянето на  животински вътрешности  е забранено от закона. Те са потенциална опасност за населението, застрашени от зараза са и домашните животни. Отпадъците са твърде опасни и бързо се разнасят от бездомни кучета.
Законът изисква животинските отпадъци, дори и от регламентирана дейност, да бъдат унищожавани в екарисаж. Паричната санкция за виновниците е минимум 5 000 лева.