Наш читател е заснел автомобил на общината да изхвърля строителни отпадъци на площадката на бившия завод за автобуси „Чавдар”. Мястото отдавна се е превърнало в нерегламентирано сметище за всякакъв вид боклуци, което придобива застрашителни размери. Вместо да предприеме съответните действия за премахване на бунището, общината, както се вижда на снимките, усилено спомага за разрастването му.
Да припомним на общината, че за изхвърляне на строителните отпадъци е отредила площадка, която се намира над регионалното депо за твърди битови отпадъци. Пътят до нея обаче е труднопроходим заради огромните трапища, с които е осеян.  
Нека припомним още… на общината, че според нейната Наредба за управление на отпадъците, за такива нарушения санкциите за физически лица са от 100 до 1000 лева, а за еднолични търговци и юридически лица - от 500 до 5000 лева. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер.
Уместният въпрос, който възниква в случая, е: Ще се самосанкционира ли общината за това, че нарушава собствената си наредба? Отговор или някакво обяснение от общинското ръководство едва ли ще последва, като имаме предвид, че от известно време насам то удобно мълчи по всякакви въпроси.