Община Ботевград обяви обществена поръчка за изграждане на сметище за битови отпадъци. Обявлението е депозирано в Агенцията по обществените поръчки. Проектът включва изграждането на регионално депо за неопасни битови отпадъци, което да обслужва общините Ботевград, Правец и Етрополе. То ще се намира в местността Саманлията в землището на село Трудовец. Площта на бъдещото сметище ще е около 130 декара. Срокът за изграждане му е две години от сключване на договора.

Документацията за участие в търга струва 1000 лв. и може да бъде закупена на касата на информационния център в общината. Крайният срок за подаване на оферти е 25-ти февруари, а разглеждането им ще се извърши на следващия ден.