Тази сутрин, 23 март, от 10:00 часа в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” започна отчетното събрание на Районната потребителна кооперация. Гост беше председателят на Градския кооперативен съюз – София-град Валентин Димов.
Събранието започна с утвърждаване решенията на УС за приемане на нови член- кооператори и прекратяване на членство в кооперацията.
Председателят Иван Павлов поднесе пред делегатите на събранието обстоен отчет на Управителния съвет за едногодишната дейност на Кооперацията.
Изслушани бяха и приети годишния счетоводен отчет и разпределението на печалбата, както и отчета за едногодишната дейност на Контролния съвет.
Събранието освободи от  отговорност Председателя и членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.
Бяха избрани пълномощници за годишното събрание на Градския кооперативен съюз – София-град.
Утвърден беше плана за развитие на кооперацията през следващия едногодишен мандат и се взе решение за разпореждане с недвижимо имущество и беше упълномощен председателят да извършва сделки и да сключва договори за заеми.
Изказване през отчетното събрание направи председателят на Софийския градски кооперативен съюз Валентин Димов. Той даде положителна оценка за работата на РПК-Етрополе, но подчерта, че тя е една от кооперациите в страната, които развиват дейност и същевременно  показателите не съответстват на очакваното. Докато има кооперации, които не развиват никакви дейности, а съществуват от наеми и продадено имущество и същевременно отчитат печалби.
На фона на отрицателните показатели за развитието на кооперативното движение в страната, той изрази оптимизма си, че нещата ще тръгнат в по-добра посока и кооперациите ще ги има и занапред във времето. 
Накрая делегатите изслушаха резултатите от финансовата ревизия на кооперацията, които бяха поднесени в резюме от председателя Иван Павлов.