15 съветници подкрепиха предложението на Йорданка Лалчева точката за присъединяване на Община Ботевград към Асоциацията по ВиК – София област да отпадне от дневния на днешното заседание на ОбС. 12 гласуваха „против”. 
Лалчева се мотивира така: „Ако гласуваме това предложение, ще направим огромна грешка спрямо жителите на общината. Отрицателните неща, произтичащи от това присъединяване ще са повече, отколкото положителните.”.
Съветникът Филип Филипов изрази противоположно мнение. Той подчерта, че със собствени средства общината не може да реши основния си проблем – подмяна на водопровода. „С присъединяването ще можем да се възползваме от европейските средства. Ако очакванията ни не се оправдаят, винаги можем да напуснем Асоциацията”, заяви той.