Тази сутрин  е започнало производството в цех за дървени въглища, който се намира в двора на бившето ТКЗС в Скравена. От него излиза огромно количество дим, чиято миризма се усеща почти в цялото село.  След подаден сигнал от жители на Скравена на място пристигна екологът на общината. Весела Василева разпореди пещите да се загасят, докато не се извърши проверка на редовността на съоръжението.