От ФК "Балкан" са поискали от общината средства за ремонтиране и обновяване на градския стадион "Христо Ботев". От БФС имат специални изисквания към състоянието на стадоните и съоръженията в тях за участието на даден отбор в "Б" група. Тзи изисквания трябва да бъдат изпълнен с цел предстоящото лицензиране от специална комисия.

В тази връзка в дневния ред на следващата сесия на общинския съвет е подготвена за разглеждане докладна записка. Нейното съдържание е да се поиска от съветниците да гласуват за отпускането на 40 000 лева за  привеждане на стадион "Христо Ботев", който е общинска собственост, в съответствие с нормите на БФС.