За управител на почивната база в Боженица е назначена Йонка Петрова. Тя е с висше образование, завършила е инженерна специалност във ВМЕИ, сега Технически университет. Специализирала е стопанско управление. Йонка Петрова е била ръководител на Социалния патронаж, отговаряла е за социалните дейности в бившата общинска фирма "Родина", работила е в "Ботевградски пламък". Била е главен редактор на частната медия „Градът днес”, а след това и на общинското печатно изадние „Ботевградски вестник”. През 2003 год. Общинският съвет я освободи от дължност по предложение на новоизбрания по това време кмет на Община Ботевград Георги Георгиев.
Йонка Петрова е от Боженица и живее в селото.
Да припомним, че досегашният шеф на базата – Елена Илиева, бе освободена поради това, че не отговаря на изискването за образователен ценз за заемане на длъжността. Илиева е със средно образование, а изискването е за висше.