Уважаеми граждани на Община Ботевград,


Във връзка с получено писмо от директора на РЗИ – Софийска област относно зачестили сигнали за нарушаване на Наредбата за забрана на тютюнопушенето на обществени места, Ви призоваваме за спазване на законовите разпоредби, а именно чл.56 от Закона за здравето и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето  (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.), който регламентира забраната за тютюнопушенето на обществени места - заведения, нощни барове, работни места и офиси, стадиони, и спортни обекти, летни кина и театри, когато има спортни и културни прояви.


Забраната важи и за училищни дворове, детски площадки, тротоари на детските ясли и градини, площадки за игра, както и по време на събития за деца и ученици, които се провеждат на открито. По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата, като не се разрешава присъствието на лица под 18-годишна възраст и обособените самостоятелни помещения се отделят с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, обозначават се ясно и се изгражда вентилационна инсталация.


Предвидените наказания при нарушения са от 300 до 500 лв. за физически лица при първо нарушение и до 1000 лв. при повторно. За фирмите - от 3000 лв. до 5000 лв. при първо нарушение и до 10 000 лв. при повторно. Мярка при следващо нарушение на Наредбата за забрана на тютюнопушенето на обществени места може да бъде и затваряне на съответното заведение, учреждение и други.


Обекти, за които ежедневно се получават сигнали и снимков материал в РЗИ – Софийска област, са: Сладоледен бар, Бистро „Фейс клуб“ и „Сити клуб“.