Кметът Георги Георгиев е внесъл предложения до ОбС за промени в Наредба 1 за поддържане и опзаване на обществения ред, общественото имущество и околоната среда в община Ботевград. Първата от тях се отнася за ограничаване достъпа на лица под 18 години в заведенеията за хранене и развлечения. В тази връзка общината ще задължи собствениците на обектите да не допускат в тях малолетни и непълнолетни след 20.30 часа. за периода от 1 октомври до 31 март, както и след 22 часа за периода от 1 април до 30 септмеври. Лицата под 18 години ще имат право да посещеват заведенията след определените часове, но само в присъствието на родителите си.

Общината ще забрани още разлепването на афиши, некролози и агитационни материали по фасадите на сградите, пътните съоръжения, както и на други обществени места. Ограничен ще бъде и достъпът на каруци в централната градска част. Това са другите две промени, които се предвиждат в Наредба №1.

Съветниците ще обсъдят предложенияна на кмета на заседанието, което ще се проведе на 28 февруари.