Във връзка с предстоящо кандидатстване по програмата за развитие на селските райони, Община Ботевград е обявила обществени поръчки за обследване на сгради, за проектиране и строително-монтажни работи по сгради, пътища, улици и съоръжения.
От днес влиза в сила новия Закон за обществените поръчки. Тъй като има неясноти по него, общината е положила усилия да обяви обществените поръки в последния ден, до който действа стария закон.   


„Може би ще внесем повече от седем проекта. За момента е известно, въпреки че все още няма официално излязла наредба, че проектни предложения ще могат да се подават в периода 1 юни – 30 юни. Заради проблеми във фонд „Земеделие”, които широко се дискутират напоследък, има вероятност този срок да бъде изместен за юли или август, което ще ни даде още малко време за подготовка на проекти, с които да кандидатстваме по програмата за развитие на селските райони. Възнамеряваме да кандидатстваме за детските градини, училищата, кметствата, читалищата в селата, за редица общински пътища и най-вече улици. Междувременно общината подготвя и проекти за подмяна на водопровода както в града, така и в селата”, съобщи кметът Иван Гавалюгов на днешния брифинг с местните медии и допълни: „Другата седмица ще се проведе извънредната сесия, на която ще се обсъжда докладната за присъединяването на Община Ботевград към Асоциацията по ВиК. Ако има положително решение на ОбС за присъединяване, Ботевград ще бъде допуснат да кандидатства по програмата за развитие на селските райони. Тъй като сроковете са изключително кратки, общината трябва да има проектна готовност. Затова подготвяме проекти за подмяна на старата водопроводна мрежа.”.


Проектните предложения, които общината подготвя по програмата за развитие на селските райони,  са дефинирани в наредбата като максимално допустими стойности на финансиране на даден проект. Например, прогнозната стойност на проекта за ремонтиране на общинските пътища е до 5 500 000 лева. Максимално допустимата стойност на проекта за ремонт на общинските улици е до 1 000 000 евро. Общината възнамерява да участва с два проекта за ремонт на улици във всички села на територията на общината. Средствата са не само за пътното платно, но и за ремонт на тротоари, подмяна на бордюри и осветление. 


Максималната стойност на проект за образователната инфраструктура е 1 000 000 евро. Средствата са за обследване за енергийната ефективност на детските градини и училищата в селата, както и за подмяна на оборудването. Училищата във Врачеш и Трудовец, където бяха предприети мерки за енергийна ефективност, са включени в проекти за подмяна на оборудването. Подготвят се и проекти за ремонти на спортни съоръжения по селата. Това съобщи още кметът на общината.  


„Все още не е ясно дали всички тези проекти ще бъдат финансирани по първата покана на програмата за развитие на селските райони, мярка 7.2 Дребно мащабно строителство. За момента е сигурно, че ще се финансират проектни предложения за общински пътища, улици и водопроводи. Не е сигурно дали по тази покана ще се приемат проекти за образователна и спортна инфраструктура. Ние обаче сме длъжни да имаме проектна готовност. С това ново обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сградите на детските градини, дори да не кандидатстваме сега по програмата за развитие на селските райони, задължително ще кандидатстваме за финансиране пред Националния доверителен екофонд”, каза още Иван Гавалюгов.