Община Ботевград ще получи 5 000 000 лева по проект за изграждане на пречиствателни станции за питейни води в селата Боженица, Гурково, Радотина и Скравена и за подмяна на водопроводната мрежа в някои от населените места на общината. Договорът за безвъзмездно финансиране от Програмата за развитие на селските райони бе подписан днес от кмета Георги Георгиев в Държавен фонд „Земеделие”. Половината от средствата ще бъдат преведени още утре по сметката на Община Ботевград.
Срокът за изпълнение на проекта е две години. Той включва общо 9 лот-а, като за всеки от тях ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.
Във връзка със спечеления проект днес ще се проведе извънредно заседание на ОбС.