Миенето на улиците в Ботевград ще започне през следващата седмица. За целта Общинско предприятие БКС ще ползва техника под наем. Миенето ще се извършва по график, в който са включени основните булеварди и улици в града – бул. „България”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Божко Божилов”, „Славейков” и други. В момента се чистят уличните регули, като предварителна подготовка за самото миене. Това каза пред наш репортер директорът на ОП БКС Ангел Ангелов. Той напомня, че от утре - 16 април започва кампанията на общината „За по-чист и зелен Ботевград”. Тя ще продължи до 22 същия месец.  


„Очакваме повече граждани да се включат в кампанията и да спазват условията, които бяха обявени в местните медии. БКС ще предостави чували, но те нямат необходимата здравина да поемат всякакви отпадъци. В тях трябва да се събират хартии и найлони. Чувалите трябва да се поставят до контейнерите за отпадъци. БКС ще предостави и инструменти на желаещите да се включат в почистването на обществените зелени площи и уличните регули. С наличното ни камионче, можем да извозваме и по-големи отпадъци”, обясни директорът на БКС.


Полиетиленови торби и ръкавици ще се раздават на партерния етаж в сградата на общината.
В малките населени места хората трябва  да се обръщате към кметове и кметски наместници за снабдяване с чували и ръкавици, както и за помощ при извозването на събраните отпадъци.
Всички, които тази година ще подкрепят инициативата за почистване на общината, трябва да спазват няколко основни правила:
- всички събрани битови отпадъци да бъдат изхвърлени в съдовете за смет, а когато те се запълнят да се използват чували, които след това да се поставят на удобно за извозване място;
- рециклируемите отпадъци, пластмаса, хартия, картон, стъкло и метали, да се събират разделно и да се поставят в цветните контейнери от системата за разделно събиране на отпадъци;
- строителни отпадъци да не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци;
- кастренето и орязването на клони да не се извършва безконтролно - за съдействие
предварително уведомете в Община Ботевград или съответното кметство къде се налага това;
- да се избягва паркирането на МПС пред или в близост до контейнерите за битови отпадъци;


Община Ботевград ще осигури извозването на всички събрани по време на почистването отпадъци, като за целта е необходимо да се сигнализира на телефон: 0878761527.