Община Етрополе участва в организирания в Панагюрище на 14-15 април 2016 г. форум ‘’Диалози (диалог-индустрия-активни-лобиране-общини-заетост-инициативи): Заетост на безработни млади жени в региони с тежка индустрия“.


В групата взеха участие и ученици от 12 клас на СОУ ‘’Христо Ясенов‘’ гр. Етрополе: Ивета Василева, Даниела Накова, Мария Стаменова и Марина Маринова.
Целта на събитието бе да постави на вниманието на обществото важния въпрос за неизползвания младежки потенциал в региона на Средногорието, с акцент върху безработните млади жени.
Форумът бе приветстван от кмета на община Панагюрище – Никола Белишки, както и от представители на Асарел Медет АД. По време на форума бяха представени презентации от Индустриален клъстер Средногорие, от Аурубис България, от областна администрация Пазарджик, от ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – гр. Панагюрище, както и презентация от Съвета на жените в бизнеса.
Бяха предложени ефективни младежки политики за региона. Насърчи се активността у участниците да генерират идеи, които да се трансформират в коректни политики на централната и местната власт за заетост и насърчаване на предприемачеството.
На 28.04.2016 г. участниците във форума презентираха пред учениците от единадесетите и дванадесетите класове на СОУ „Христо Ясенов“ възможностите на младежите за включване в практикантски и стажантски програми. На срещата се провокира младежката инициативност, предприемачеството на младите и тяхното активно участие в бизнеса.
Очакваме креативни идеи и новаторски дух!
Текст: Ивета Василева