Общинска служба “ Земеделие и гори ”- Ботевград  уведомява всички земеделски производители на краве мляко, които имат квота за директни продажби за 2008 година, че образец на годишната декларация за изпълнение на квотата могат да получат в Общинската служба.
Попълнените декларации за квотите  могат да се изпратят по пощатата с обратна разписка като се приложи: копие от квотата и копие на лична карта.