В срок до 15 май 2008 г. производителите, притежаващи индивидуална млечна квота за директни продажби следва да подадат декларация в Областната разплащателна агенция за количеството извършени директни продажби през изминалия квотен период. Декларация се подава и в случаите, когато производителят не е  извършвал директни продажби.

Производител, който не подаде декрарация, се счита за прекратил дейността си по продажба на краве мляко и индивидуалната му млечна квота за директна продажба може да бъде отнета в полза на националния млечен резерв – напомнят от общинска служба “Земеделие и гори”.
 
ВАЖНО:
 
Производител на краве мляко, притежаващ индивидуална млечна квота за директна продажба, който не подаде до 15 май годишна декларация за продаденото краве мляко по чл.11, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 595/2004 се наказва с глоба в размер 200 до 2 000 лв. (чл.69, 2 от ЗПООПЗПЕС).