Станислава Петровска е спечелила конкурса за директор на ОДЗ „Звънче” в Ботевград. Тя ще бъде назначена на длъжността от първи юни. А дотогава ще продължи да изпълнява задълженията си като учител на предучилищна група в ОУ „Отец Паисий” - с. Врачеш.