Двудневен форум по проект „Диалози: Заетост на безработни млади жени в региони с тежка индустрия“ програма ЕРАЗЪМ + откри Кметът на Община Етрополе Димитър Димитров. На откриването присъства и заместник-кметът Стефан Борисов.
Форумът се провежда в Община Етрополе на 11 и 12 май в презентационната зала на Спа-хотел „Еверест“, гр.Етрополе. Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие.
Основната цел на събитието е да се изостри общественото внимание към един особено актуален въпрос, а именно – как да се активира неизползвания младежки потенциал, като акцента пада върху безработните млади жени. Също така ще бъдат разгледани възможностите за справяне с младежката безработица и за приемане и прилагане на ефективни, работещи младежки политики.
Кметът на Общината Димитър Димитров откри събитието, като подчерта важността на този социален проблем. Той сподели, че Община Етрополе търси най-ефективните начини за справяне с младежката безработица и с общи усилия, с помощта на всички заинтересовани страни, на бизнеса, на академичната и образователна общност ще се осигури добра работна среда. Тя ще предложи по-добри условия за живот на младите хора в Общината. 
Текст и снимка: Общината