Общината Ботевград обяви вчера обществена поръчка, с която ще осигури това лято отдих на ученици от училищата на територията на община Ботевград и на млади семейства с деца, жители на община Ботевград, на българското Черноморие. Почивката ще бъде организирана за периода от 01.07.2016 г, до 19.08.2015 г., като в нея ще бъдат включени общо 245 деца, техни ръководители и 50 семейства.


Обща прогнозна стойност на поръчката е 41 042,00 лева, разпределена както следва: 


1. 30 625,00 лева без ДДС за ученици от училищата на територията на община Ботевград, която включва осигуряване на нощувка и ежедневно подсигуряване на закуска, обяд и вечеря.


2. 10 417,00 лева без ДДС за млади семейства с деца жители на община Ботевград, която включва само осигуряване на нощувка. 


Крайният срок за подаване на офертите е до 17:30 часа на 25.05.2016г. 


Отварянето на офертите ще се извърши на 26.05.2016r. в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация Ботевград. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.