Тихомир Николов е подал оставка като изпълнителен директор на общинското акционерно дружество „Балкангаз 2000”. Това съобщи на днешния брифинг с медиите кметът на общината Иван Гавалюгов. Един от мотивите за решението на Николов е, че пред него се открива възможност за заемане на отговорен пост в „Булгартрансгаз” ЕАД. 


На свое заседание вчера – 19 май, Съветът на директорите на „Балкангаз 2000” е приел оставката на Тихомир Николов, както и искането му да излезе от ръководния орган на дружеството. 


Във връзка с овакантеното място кметът Иван Гавалюгов ще внесе докладна в Общинския съвет, в която ще предложи да бъде избран нов член на Съвета на директорите на общинското дружество. От своя страна Съветът на директорите ще трябва да избере от своя състав изпълнителен директор. Това ще стане на 21 юни. За тази дата е насрочено заседание на Общото събрание на акционерите на „Балкангаз 2000”.