Декларацията бе прочетена в началото на днешното редовно заседание на ОбС. Тя гласи:


Ние, общинските съветници от Местна коалиция „Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет”,  остро осъждаме престъпния акт срещу колегата ни Стоян Иванов.
Престъплението е извършено непосредствено преди провеждане на редовното заседание на ОбС. Това недвусмислено показва, че деянието е опит за сплашване на общинския съветник, посегателство върху правото да изразява свободно своето мнение и недопустимо вмешателство в работата на местния парламент.
Призоваваме полицията да си свърши отговорно работата по изясняване на случая и установяване на извършителя. 

26 май 2016 год., Ботевград
Следват подписите на общинските съветници от групата на МК  ГДБОП