Федералната агенция по труда към германското Министерство на труда и социалната политика обяви, че за четвърта поредна година стартира набиране на кандидати за участие в програмата “The Job of my Life” (MobiPro-EU).


Програмата има за цел да подпомогне, включително и финансово, младежи от ЕС, които искат да осъществят дуално професионално обучение във Федерална Република Германия.


Дуалното професионално обучение е част от образователната система в Германия и дава възможност успоредно с теоретичната подготовка по дадена професия да се придобият практически умения и опит на работното място.


Изискванията към младежите, които ще се обучават през 2016г. са следните:
- да са на възраст между 18 и 27 години (т.е. през първите 4 месеца на 2016г. не трябва да навършват 28 години);
- да имат българско гражданство;
- да имат завършено средно образование, но да нямат магистърска степен;
- да живеят в рамките на ЕС (но да не живеят от повече от 3 месеца на територията на Германия).


Подробна информация може да получите от трудови посредници в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград, както и на тел: 0723/60-162.